MVO Imago

samenwerken werkt

MVO versterkt uw imago

Uw MVO imago wordt bepaalt door de consument. Consumenten vinden het steeds belangrijker dat producten en diensten duurzaam en op een maatschappelijke verantwoorde manier worden geproduceerd. Maar ook herbruikbaar of up/recyclebaar zijn. De consument neemt in sommige gevallen echt een standpunt in. Denk aan b.v. de plofkip, goedkope kleding die door kinderen gemaakt wordt in arme landen, cacaoboeren die onderbetaald worden enz.

Bedrijven worden zich door de kritische consument, steeds meer bewust van de milieu gevolgen van het produceren van hun product. En niet te vergeten wat moeten we doen met het restafval? Gelukkig spelen steeds meer bedrijven hierop in door hun huidige producten daar waar mogelijk te verbeteren. Maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten direct te kijken naar de duurzaam- en up/recyclebaarheid hiervan.

Maar een MVO marktpositie versterk je als ondernemer niet door te zeggen dat je duurzaam en maatschappelijk verantwoorde producten maakt. Nee, dat laat je zien, dat draag je uit, dat is de identiteit van je bedrijf. En dat begint op directieniveau. Daar moet het besluit genomen worden om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen.

Duurzaamheidsdoelstellingen
Het begint met vaststellen van duurzame en haalbare doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. Wanneer deze duidelijk zijn voor de directie en het management zal het overige personeel direct op de hoogte moeten worden gebracht. Voor het gehele bedrijf is het dan duidelijk wat de nieuwe visie en missie van het bedrijf is als het gaat om duurzaamheid. De kreet: ‘Extern winnen is intern beginnen’ werkt nog steeds.

Bedrijfsimago
Uw bedrijfsimago wordt door meerdere factoren bepaald. Daar heeft u zelf niet altijd invloed op. Behalve op uw eigen personeel. Zij zijn namelijk de eerste ambassadeurs van uw organisatie. Zij vertellen positieve/negatieve werkgerelateerde verhalen aan familie, vrienden en kennissen. U heeft hier dus zelf grote invloed op. Informeer vroegtijdig en betrek al het personeel mee in het gehele veranderproces. Hierdoor kunt u direct inspelen op eventuele weerstand bij uw personeel.

Maar ook uw stakeholders en toeleveranciers zijn belangrijk voor uw bedrijfsimago. Betrek ook deze twee doelgroepen bij u duurzame en maatschappelijke visie en missie. En vraag wat zij voor u hierin kunnen betekenen.

Wij helpen u graag uw mvo-imago te vergroten
En dit doen we door u te helpen uw (MVO) visie en doelstellingen te vertalen naar uw personeel waardoor zij uw ambassadeurs worden. En hierdoor uw bedrijfsimago vergroten. Door met storytelling er voor te zorgen dat (potentiele) klanten bewust voor uw bedrijf kiezen. En dat partners en toeleveranciers uw helpen u MVO doelstellingen te bereiken.

MVO Bedrijvengids
Ook helpen wij u in contact te komen met overige MVO bedrijven, organisaties en instellingen die net als u uw zichtbaarheid willen vergroten. Met een bedrijfspagina om de website www.mvobedrijvengids.nl vergroot u uw MVO imago

Neem contact met ons op om uw MVO imago te vergroten.