MVO Extern

Eerlijke communicatie

Open communicatie

U wilt natuurlijk ook uw klanten en stakeholders op de hoogte brengen dat u duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt. En dat is verstandig omdat uw organisatie hiermee laat zien dat u uw verantwoording neemt als het gaat om People, Planet en Profit. Want consumenten kiezen steeds vaker voor duurzame producten. En voor bedrijven die zich inzetten voor een beter milieu en betere werkomstandigheden. En ook niet onbelangrijk, u vergroot hiermee uw bedrijfsimago.

Toeleveranciers
Daarnaast informeert u natuurlijk uw toeleveranciers over uw MVO doelstellingen. En u vraagt wat zij voor u kunnen betekenen. Want u wilt natuurlijk ook dat uw toeleveranciers u duurzame producten gaan leveren. Op deze manier bereikt u sneller uw MVO doelstellingen.

Open communicatie
Bij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort ook open c.q. eerlijke communicatie. Communiceer daarom eerlijk en geloofwaardig. Vertel geen verhalen waarvan de consument achteraf hoort dat die niet kloppen. Door de beschikbaarheid van digitale media achterhaald de consument altijd de waarheid. En dat levert u alleen maar een slecht imago op of misschien zelfs wel een crisissituatie binnen uw organisatie.

Klantgericht communiceren
De meeste brieven/mailings worden niet klantgericht geschreven. Dit komt omdat meestal dezelfde brief/mailing naar diverse doelgroepen wordt gestuurd. De kans is dan groot om dan net de verkeerde toon te gebruiken. Of te persoonlijk met je/jou of te onpersoonlijk met u/uw. Vaak wekt dit in beide gevallen irritaties op bij de ontvanger. Het schrijven van een klantgerichte brief/mailing kan vaak veel eenvoudiger in tekstopbouw of begrijpelijker in taalgebruik. Met ons stappenplan is het maken van een klantgerichte brief eenvoudig en kosten besparend en dus duurzamer. Dit geldt natuurlijk ook voor teksten op de bedrijfswebsite.

Neem contact met ons op voor het implementeren van duurzame externe communicatie.