Een duurzame banaan

Duurzame banaan

Duurzame banaan

Een duurzame banaan

Lees in de krant dat fruitimporteurs van duurzame bananendozen af willen. Omdat ze een plastic opvouwbaar kratje efficiënter vinden. Vanaf 2018 beginnen ze met een proef. De ‘bananenklapkratjes’ komen vol bij de klant en gaan opgeklapt weer op transport terug naar Zuid- en Midden Amerika. Waarna ze weer vol op transport gaan. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIVD) denkt hiermee minder grondstoffen te gebruiken. Of dit ook echt zo is is maar de vraag.

De kratjes zijn van plastic en moeten dus geproduceerd worden. En dit is in strijd met de in 2012 gemaakte afspraak met supermarkten en verpakkingsbedrijven. Die zou meer plastic gaan inzamelen, gratis plastic draagtasjes uitbannen en pvc-verpakkingen volledig gaan weren. Vorig jaar waren er nog 138 pvc-plastic verpakte artikelen in de supermarkten. Met als gevolg dat het statiegeld tot 2017 blijft bestaan.

Nog even terug naar de opvouwbare plastic kratten. De kans is groot dat deze kratten niet in Nederland maar in Zuid- en Midden Amerika worden geproduceerd. Omdat Nederlandse regelgeving dit misschien tegenhoudt. Tja en in dat geval is het ‘bananenklapkratje’ eigenlijk alleen maar een transportmiddel van A naar B. Overigens onderzoekt het KIDV nog of het produceren technisch mogelijk is en leidt tot vermindering van milieudruk. Mmmm, noemen ze dat niet een (duurzame) banaan voorhouden?