Auteursarchief: combureau

Een duurzame banaan

Duurzame banaan

Duurzame banaan

Een duurzame banaan

Lees in de krant dat fruitimporteurs van duurzame bananendozen af willen. Omdat ze een plastic opvouwbaar kratje efficiënter vinden. Vanaf 2018 beginnen ze met een proef. De ‘bananenklapkratjes’ komen vol bij de klant en gaan opgeklapt weer op transport terug naar Zuid- en Midden Amerika. Waarna ze weer vol op transport gaan. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIVD) denkt hiermee minder grondstoffen te gebruiken. Of dit ook echt zo is is maar de vraag.

De kratjes zijn van plastic en moeten dus geproduceerd worden. En dit is in strijd met de in 2012 gemaakte afspraak met supermarkten en verpakkingsbedrijven. Die zou meer plastic gaan inzamelen, gratis plastic draagtasjes uitbannen en pvc-verpakkingen volledig gaan weren. Vorig jaar waren er nog 138 pvc-plastic verpakte artikelen in de supermarkten. Met als gevolg dat het statiegeld tot 2017 blijft bestaan.

Nog even terug naar de opvouwbare plastic kratten. De kans is groot dat deze kratten niet in Nederland maar in Zuid- en Midden Amerika worden geproduceerd. Omdat Nederlandse regelgeving dit misschien tegenhoudt. Tja en in dat geval is het ‘bananenklapkratje’ eigenlijk alleen maar een transportmiddel van A naar B. Overigens onderzoekt het KIDV nog of het produceren technisch mogelijk is en leidt tot vermindering van milieudruk. Mmmm, noemen ze dat niet een (duurzame) banaan voorhouden?

 

MVO is hot

MVO is hot

MVO is hot

MVO is hot

Het heeft even geduurd, maar MVO is HOT. Duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen wordt een vast onderdeel van elke organisatie. Je kunt geen krant openslaan, geen brochure lezen of je komt ergens een artikel tegen waar het woord duurzaam in staat.

Gelukkig maar. Na jaren van meer produceren en een groter wordende afvalberg, komen er duurzame producten op de markt en minder afval. Vooral multinationals in Nederland geven een goed voorbeeld hoe en op welke manier zij duurzamer gaan produceren. Maar ook de overheid stimuleert ondernemers duurzamer te gaan ondernemen. En roept consumenten op afgedankte elektrische apparaten in te leveren om te recyclen .

Nieuwe duurzame innovaties zijn bijna niet bij te houden. Een mooi bijvoorbeeld hiervan is Bio-Based. Neem nu een tomaatstengel. Daar maken ze een duurzame doos van. En het sap uit de stengel blijkt een effectief natuurlijk bestrijdingsmiddel te zijn. Het restproduct van een tomaat wordt dus helemaal hergebruikt.

Hergebruik Overgebleven Troep noemen we met een mooi woord circulaire economie. En om dit te stimuleren is er een innovatieplatform samengesteld uit ondernemers, onderwijs en overheid. Want blijkbaar moeten we nog steeds gestimuleerd worden om onze planeet langer te behouden.

Nu de overheid zelf

Milieu subsidie overheid

Nu de overheid zelf

Nu de overheid zelf

Het stimuleren door middel van subsidies van de overheid om als burger je eigen CO2 uitstoot te verlagen, die zijn er wel. Je heb natuurlijk de zonnepanelen die je als burger kunt plaatsen. Tegenwoordig stukken goedkoper en met een hogere opbrengst. En kun je gebruik maken van de subsidie om je huis te isoleren om energie te besparen. Of je hebt als burger gebruik gemaakt van de subsidie om elektrisch te kunnen autorijden.

Maar als het gaat om het door de overheid opgestelde klimaatbeleid 2020 dan is dat niet voldoende om gevaarlijke klimaatveranderingen te voorkomen. En dat gaat na de rechtszaak van Urgenda veranderen. De uitspraak geeft aan dat de overheid zelf verplicht is maatregelen te nemen tegen de klimaatveranderingen. En daar kan geen subsidie tegenop.