Home

cropped-MVO-Communicatie-logo-website41.jpg

MVO EEN MANIER VAN ONDERNEMEN

MVO Communicatiebureau versterkt de marktpositie van bedrijven en organisaties die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En draagt bij aan een gezonde economie en samenleving. MVO is een integrale visie op de gehele bedrijfsvoering voor nu en voor in de toekomst. Waarbij bedrijven en organisaties waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Lees verder

MVO QUICKSCAN

Met het afnemen van een MVO quickscan brengen wij op een snelle manier uw huidige manier van (duurzaam) werken in kaart. Met deze People, Planet en Profit uitkomsten geven wij u een duurzaam (communicatie) advies op korte, middellange- en langetermijn. En helpen daar waar nodig met de verbeterpunten. Lees verder

MVO INTERNE COMMUNICATIE

duurzame imagoU heeft met uw organisatie stappen gezet om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen. En dat kunt u niet zonder uw personeel hiervan op de hoogte te brengen. Breng daarom altijd eerst uw personeel op de hoogte voordat u uw MVO doelstellingen extern communiceert. Een belangrijke communicatiekreet is niet voor niets: ‘Intern beginnen is extern winnen’.  Lees verder

MVO EXTERNE COMMUNICATIE

Open communicatieU wilt natuurlijk ook uw klanten en stakeholders op de hoogte brengen dat u duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt. En dat is verstandig omdat uw organisatie hiermee laat zien dat u uw verantwoording neemt als het gaat om People, Planet en Profit. Lees verder

MVO VERSTERKT UW IMAGO

Uw imago wordt door meerdere factoren bepaald o.a. door de consument. Consumenten vinden het steeds belangrijker dat producten en diensten duurzaam en op een maatschappelijke verantwoorde manier worden geproduceerd. Maar ook herbruikbaar of up/recyclebaar zijn. Wij helpen u uw imago te vergroten. Lees verder

MVO PRODUCTKETEN

Met het invoeren van een duurzame productketen kiezen klanten bewust voor uw product. Consument beseffen steeds meer dat grondstoffen eindig zijn en ons klimaat verandert door ons consumptie gedrag. En worden bewust dat onze wegwerpmaatschappij niet bijdraagt aan onze verantwoordelijkheid tot het behoud van onze planeet. Lees verder

MVO PROJECT INHUUR

Project inhuurSoms is het nodig om bij een project extra menskracht in te zetten. Dit omdat projecten vaak naast reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd. Of is de verwachte duur van het project toch langer dan verwacht. Dit levert vaak extra werkdruk op bij uw medewerkers. Hier speelt dan duurzame inzetbaarheid een grote rol. Lees verder

Neem contact met ons op over al uw MVO vragen!